120330 – Efter framtidskonferensen


Posted on juni 18th, by admin in Written Articles. No Comments

Inledning

El del i konferensen var att vi skulle brainstorma fram idéer och tankar om vår drömförening, dess verksamhet och vad vi ska göra för att nå dit. Alla deltagare delades in i små grupper där en grupp var de som tränat jättelänge, en där några tränat ett par år och den grupp med de som är nya i föreningen. Detta för att få bra spridning på ideerna.

Undergrupperna i drömföreningen var: Lokalen, ekonomi, medlemmar, socialt och verksamhet. Den gemensamma bilden över en drömförening som alla grupperna kom fram till ser du nedanför. Det ska tilläggas att detta är en dröm, en vision, men ändå något som många medlemmar vill göra med föreningen och är villiga att jobba med för att vi ska nå dit.

Klicka på bilden för att se en större

Våra drömmars förening

Lokalen:

Mer centralt läge. Större lokal. Inga pelare. Möjlighet till två/flera pass samtidigt. Möjlighet till styrketräning/boxsäckar. Bättre/större omklädningsrum. Eget kök. Kiosk med lånetidningar och internet. Städskrubb med bättre städutrustning. Ljus lokal. Bättre skyltning till lokalen. Speglar.

Ekonomi:

Kanslist med kassörsroll. Lager av overaller, t-shirt. Sponsorsgrupp. Sponsorer för lägerkostnader. Tillåtas ta tag i idéer.

Medlemmar:

Sveriges största klubb, både barn & vuxna. Medlemmar med tid att engagera sig. Klubben som inflyttade Stockholmare väljer. Mer värvningsaktiviteter. Reklamfilm. Uppvisning på skolor.

Socialt:

Filmkvällar för olika åldrar. Caféverksamhet. Grupp-bytar-vecka. Mer blandning mellan bälten i gruppen. Ungdomsgårdskänsla. Självklarhet att vilja delta i sociala aktiviteter. Möjlighet till ”häng” efter träningen. Fester.

Verksamhet:

Medlemmar som vill engagera sig som instruktörer. Bredare träningsutbud på vanliga pass. Dela lokal med dagverksamhet baby/senior. Förbundsinstruktörer i föreningen. Träningssäckar i taket. Grupp-bytar-vecka

SWOT

En annan del i konferensen var att hitta föreningens starka och svaga sidor, samt hur vi kan utnyttja dom för att n våra mål. Enligt deltagarna ser klubbens styrkor och svagheter ut så här:

Styrkor:

Bra instruktörer och hög utbildningsnivå. Egen lokal. Stabil ekonom.i Träningen är systematiserad. Största stilen i Sverige. Tradition, rutin. Aldrig tomt på passen. Gott rykte/varumärket, vi är trevliga. God återväxt från monisar. Vågar prova idéer. Många kvinnor/tjejer i klubben. Avslappnad stämning, inte macho. Stor organisation i ryggen. Många medlemmar. Låg terminsavgift. Stort åldersspann. Engagerat folk på ansvarsposter. Hemsida med mycket info. Våra eldsjälar. Inget tävlingsmoment. Barn som går upp i vuxensystemet. Lokal förankring. Stor klubb, störst i Stockholm. Många instruktörer.

Svagheter:

Lokalens läge och storlek. Ju-jutsu kai är inte en ”hipp” idrott. Folk slutar när det blir jobbigt. Rutin, ”gamla gänget” – få engagerade. Brist på tid för engagerade. ”Bokens vänner”. Vi annonserar inte så tydligt att vi finns. Hemsidans kontent ligger på en känd streamingserver. Svårt att hitta instruktörer. Bara två startpunkter/år. Svårt att komma tillbaka efter uppehåll. Höra av sig till tidigare medlemmar ev. register. Lokalkostnad om vi flyttar.

Vidare tittade vi på vilka möjligheter vi har och vilka hot som kan påverka oss.

Möjligheter:

Hyra ut lokal på dagtid. Instruktörer för skolverksamhet. Bättre placering av kök mm i lokalen. Engagera föräldrar. Instruktörer med mycket tid kan samarbete med andra klubbar. Nya träningstyper. Hålla självförsvarskurser. Utbyte med andra stilar/arter. Annonsera mer att vi finns. Sommar ju-jutsuskola. Seniorgrupp, lättare grupp. Användbara kompetenser hos medlemmar & familj. Uppfräschningskurs efter uppehåll. öppet hus för gamla medlemmar med träning till jubileumet. Högdjur och uppvisning till jubileumet. Byta pass med andra klubbar/sporter. Annons på sökmotor (sökmotormatchning) Hemsidan sökmotoroptimeras. Kontakta tidigare medlemmar. Förnya och förstärka klubben. Växa, nya medlemmar. Intresse för självförsvar älvsjö växer. Dejtingsiter för singlar – aktiviteter för singlar. Klubb T-shirt vid inträde i klubben. Bildekal ”jag tränar i avanc.gruppen i äjjk”.

Hot:

Utbrända engagerade medlemmar. Lokalens läge och storlek. Ju-jutsu är inte hippt. Klubbkassan sinar. Skadade instruktörer. Hyran och hyresvärden. Svårt hitta ny lokal. SL, busslinjer försvinner och förseningar. Medlemmarnas ekonomi. Bidragens dras ned. Andra stilar. Medlemsras. Skadade personer som inte återvänder. Repetitiv träning. Att inte leva upp till förväntningar. Skola och andra aktiviteter. Uppenbart oflexibelt avgiftssystem. Minskade barngrupper – minskade bidrag, färre som kan bli vuxna.

Alla styrkor och möjligheter skulle nu ställas mot hoten och svagheterna så att dessa skulle minimeras, tas bort eller göras om till något positivt.

Grupp 1

Möjligheter

Möjlighet A: älvsjö växer

Möjlighet B: Intresse för självförsvar

Hot

Hot A: Medlemsantal sjunker

Hot B: Engagemanget hos aktiva sjunker

Styrkor

Styrka 1: Engagerade ledare

Styrka 2: Barnvänligt

1A+B: Engagerade ledare ger positiv upplevelse för nya medlemmar som är intresserade av självförsvar (båda möjligheterna).2A: När älvsjö växer behöver fler barn fritidsaktiviteter i området.2B: – 1A: Engagerade ledare motverkar medlemsras.1B: Genom att fler medlemmar blir engagerade minskar vi risken att gamla aktiva tröttnar.2A: Hanns ej med 2B: Hanns ej med
Svagheter

Svaghet 1: Lokalens läge

Svaghet 2: Lokalen storlek

1A+B: Genom att skylta bättre hittar fler till klubben.2A: Att älvsjö växer kan innebära bättre möjligheter att hitta en mer central lokal.2B: – 1+2A: Om vi hittar en mer central lokal kan medlemsantalet öka.1+2B: ökat medlemsantalet leder till ökat engagemang bland medlemmarna

 

Grupp 2

Möjligheter

Möjlighet A: Samarbete med annan klubb

Möjlighet B: Locka tillbaka gamla medlemmar

Hot

Hot A: Repetitiv träning

Hot B: Medlemsras

Styrkor

Styrka 1: God stämning, inte macho

Styrka 2: Kompetenta instruktörer

1A: Dra nytta av varandras attityder och erfarenheter förknippa oss med begreppet ju-jutsu hos andra klubbar.2B: Kompetenta instruktörer gör pass som lockar tillbaka gamla elever1B & 2A ej gjorda 1A: Kanske för snäll träning för att omväxla2B: Kompetenta instruktörer behåller elever med bra pass och social kompetens.1B & 2A ej gjorda
Svagheter

Svaghet 1: Svårt att hitta instruktörer

Svaghet 2: Lokalen, läget och storlek

1A: Intressant för våra instruktörer att få omväxling och utbyte2B: Kanske avhopp pga lokalen?1B & 2A ej gjorda 1A: -2B: Kanske avhopp pga lokalen?1B & 2A ej gjorda

 

Grupp 3

Möjligheter

Möjlighet A: Engagera föräldrar

Möjlighet B: Mer marknadsföring

Hot

Hot A: Engagerade får brist på tid

Hot B: Ju-jutsu kai är inte hippt

Styrkor

Styrka 1: Egen lokal

Styrka 2: Klubbens har funnits i 20 år

1A: Engagerade föräldrar ”pimpar” lokalen1B: Egen lokal, går att hyra ut till dagverksamhet samt andra föreningar och organisationer2A: -2B: Tydlighet att klubben har funnits länge, vet vad som gäller är insatta i Ju-jutsu, är proffs och kan lagen 1A: (Ny) lokal leder till bättre schema som avlastar instruktörer så att de får mer tid1B: -2A: -2B: Betona kontinuitet, rutin och välj målgrupp/medlemmar
Svagheter

Svaghet 1: Lokalens läge/storlek

Svaghet 2: Marknadsföring

Svaghet 2: Lokalen, läget och storlek

1A: Föräldrar kan hjälpa till att finna ny lokal eller optimera nuvarande lokal1B: Mer medlemmar kräver en större lokal2A: Engagerade föräldrar sprider ord samt hjälper till vid marknadsföring2B: – 1A: Bättre läge/ kommunikationer ger mer tid till instruktörer1B: Synligt läge gör Ju-jutsun mer ”hipp”2A: Mer marknadsföring ger mer medlemmar i rätt målgrupp som leder till avlastning för nuvarande engagerade2B: Marknadsföring anpassas för att bli mer ”hippt”.

  • Uppvisningar
  • ”Flashmob” – på plattan eller liknande

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det var en mycket givande dag med bra spridning på de medlemmar som var där. Män, kvinnor, gamla, unga, tränat länge, tränat kort tid. Alla de goda ideer som kommit fram ska nu samlas ihop av styrelsen och den ska i sin tur hitta personer som kan genomföra dom.

Känner du att du vill genomföra något eller har du andra ideer som inte kommit fram här? mejla till Stampe så hör han av sig till dig. kemi.staffan@gmail.com

Lämna ett svar