Kallelse till Årsmöte 23 mars kl 13.00


Posted on mars 10th, by admin in Written Articles. No Comments

styrelsen

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vad årsmötet beslutar om ser du på dagordningen här nedan. Rösträtt har alla klubbmedlemmar, även stödmedlemmar, som har betalat terminsavgiften och fyller minst 14 år i år. Vi vill också bjuda in föräldrarna att delta i den demokratiska processen kring barnens idrottsliga verksamhet även om de inte har rösträtt.

Förutom att gå igenom vad som hänt och besluta om framtiden så ger årsmötet dig en chans att träffa andra i klubben och kunna fika och få lite mer insyn i vad klubben gör och hur den fungerar. Årsmötet brukar ta drygt en timme men ingen vet hur länge vi vill fika och snacka efteråt.

Som vanligt bjuder klubben på våfflor.

Ladda ner dagordningen för årsmötet här

Ladda ner verksamhetsplanen och budgetförslag för 2014 här

Ladda ner och läs årsberättelsen för 2013 här

Kommentarer inaktiverade.