Träningstider & avgifter

TERMINSSTART 24 augusti

Vuxna (från 14 år)

Nybörjare + gult bälte: Torsdagar kl 20.05 – 21.15 + Söndagar kl 17.00 – 18.30
Orange – Grönt bälte: Söndagar kl 18.30 – 20.00 + Tisdagar kl 20.05 – 21.15
Blått – Brunt – Svart bälte: Tisdagar + Torsdagar kl 18.55 – 20.05
Friträning (alla bältesfärger): Onsdagar kl 19.30 – 21.00

Barn (9 – 13 år)

Nybörjare: Måndagar kl 18.00 – 19.00
Gula: Måndagar kl 19.00 – 20.00 + torsdagar kl 18.00 – 18.55
Orange – grönt bälte: Tisdagar + Torsdagar kl 18.00 – 18.55

Knattar (7-9 år)

Nybörjare: Onsdagar kl 18.45 – 19.30
Knattar 1 streck och uppåt: Onsdagar kl 18.00 – 18.45

Avgifter

Avgiften består av två delar, en medlemsavgift plus en träningsavgift. Du behöver inte betala in två gånger, bara summan av de två avgifterna.

Medlemsavgift
300 kr per kalenderår för alla medlemmar. Har du betalat denna avgift på vårterminen så behöver du inte betala den för höstterminen samma kalenderår. Nybörjare på höstterminen måste betala både medlems- och träningsavgift.

Träningsavgift
Alla vuxna medlemmar: + 1 050 kr/termin
Barn 2 träningar i veckan + 850 kr/termin (gult, orange, grönt bälte)
Barn 1 träning i veckan + 550 kr/termin (knattar, barn nybörjare)
För vuxna nybörjare tillkommer första terminen även 150 kr för ett ju-jutsupass.

Stödmedlem
300 kr per kalenderår. En stödmedlem kan delta i all verksamhet utanför själva träningen och har rösträtt på årsmötet om man fyller lägst 14 år under året.

Familjerabatt
Den i familjen som har högst träningsavgift betalar hela sitt belopp, övriga familjemedlemmar betalar bara halva sin träningsavgift, dock lägst 300 kr.

Vad används pengarna till?
Medlemsavgiften ska täcka avgifter till organisationer som Älvsjö jujutsuklubb är medlem i, och som baseras på antalet medlemmar. Dessa organisationer är Svenska ju-jutsuförbundet och Riksidrottsförbundet (genom Svenska Budo- och Kampsportsförbundet).

Träningsavgiften ska täcka klubbens kostnader för att driva verksamheten, dvs lokalen, utrustning, läger, instruktörsutbildningar, mm. Älvsjö ju-jutsuklubb är en ideell förening vilket betyder att alla som arbetar i föreningen gör detta på sin fritid och utan betalning.