120330 – Efter årsmötet 2012


Posted on juni 18th, by admin in Written Articles. No Comments

På årsmötet gick vi igenom 2011 års verksamhet och ekonomi. Klubbens ekonomi är god och inga avgifter kommer att höjas under de närmaste 12 månaderna.

De två stora frågorna, förutom budgeten för 2012, som årsmötet skulle ta ställning till var om klubben skulle byta namn till älvsjö Ju-jutsu Kai samt om vi skulle byta till en ny logo.

Mötet beslutade att klubben inte ska byta namn. Däremot ska vi byta till en ny logo. Den kommer att presenteras för medlemmarna på den stora jublieumsfesten 2 juni.

De övriga sakerna som normalt tas upp på ett årsmöte är val till de olika ansvarsposterna i föreningen. Du kan läsa listan över vilka personer som ansvarar över vilket område här

Vill du läsa årsberättelsen för 2011 ska du klicka här (pdf)
Vill du läsa protokollet från årsmötet ska du klicka här

Lämna ett svar