201214 – Nya regler ang våra avgifter


Posted on december 14th, by admin in Written Articles. No Comments

Pga krav från Riksidrottsförbundet måste vi med start från vårterminen 2021 dela upp våra avgifter i medlemsavgift och träningsavgift. Vi har alltid haft det så men inte på det sätt som RF kräver. De nya reglerna gör att avgiften för vår- och hösttermin kan vara olika men sett till hela året så är den totala summan lika som tidigare.

Avgiften består av två delar, en medlemsavgift plus en träningsavgift. Du behöver inte betala in två gånger, bara summan av de två avgifterna.

Medlemsavgift
300 kr per kalenderår för alla medlemmar. Har du betalat denna avgift på vårterminen så behöver du inte betala den för höstterminen samma kalenderår. Nybörjare på höstterminen måste betala både medlems- och träningsavgift.

Träningsavgift
Alla vuxna medlemmar: + 1 050 kr/termin
Barn 2 träningar i veckan + 850 kr/termin (gult, orange, grönt bälte)
Barn 1 träning i veckan + 550 kr/termin (knattar, barn nybörjare)
För vuxna nybörjare tillkommer första terminen även 150 kr för ett ju-jutsupass.

Stödmedlem:
300 kr per kalenderår. En stödmedlem kan delta i all verksamhet utanför själva träningen och har rösträtt på årsmötet om man fyller lägst 14 år under året.

Familjerabatt:
Den i familjen som har högst träningsvgift betalar hela sitt belopp, övriga betalar bara halva träningsavgiften.

Vad används pengarna till?
Medlemsavgiften ska täcka avgifter till organisationer som Älvsjö jujutsuklubb är medlem i, och som baseras på antalet medlemmar. Dessa organisationer är Svenska ju-jutsuförbundet och Riksidrottsförbundet (genom Svenska Budo- och Kampsportsförbundet).

Träningsavgiften ska täcka klubbens kostnader för att driva verksamheten, dvs lokalen, utrustning, läger, instruktörsutbildningar, mm. Älvsjö ju-jutsuklubb är en ideell förening vilket betyder att alla som arbetar i föreningen gör detta på sin fritid och utan betalning.





Kommentarer inaktiverade.